İletişim Numaramız: 0 531 841 13 27

Aktiviteler

OYUNCAK GÜNÜ

Öğrencilerimizin haftaya uyumunu sağlamak için pazartesi günleri oyuncak günü uygulaması yapılır.oyuncak günü için seçilen oyuncağın; şiddet içerikli olmaması, karakter niteliği taşımaması, elektronik olmaması ve küçük parçalar içermemesi gerekir.

MERAKLI KUKLA ETKİNLİĞİ

Öğrencilerimzin okula aidiyet duygularını geliştirmek ve gelişim özelliklerini desteklemek amacıyla 'meraklı kukla'etkinliği uygulanır.öğrencilerimizde birlikte isim verilen 'meraklı kukla'evleri kartı ile ziyaret eder. Her sabah karta yazılanlar sınıfta paylaşılarak panoda sergilenir.

GEZİ

Öğrencilere yaşantı zenginliği sağlayabilmek amacıyla geziler düzenlenir. Aileler bu gezileri gönderilen bilgi yazılarından takip ederler.

ÇOCUK TESLİMİ

Çocuklarımız anne babası dışında herhangi bir aile yakınına teslim edilemez. Aile yakınlarından birisinin çocuğu alması istendiği durumlarda daimi hallerde bu kişinin veli tarafından yazılı onay ve kimlik bilgileri ile idaremize tanıtılması, arızi hallerde ise talimatın veli tarafından önceden telefonla idareye bildirilmesi ve gelen kişinin kimlik bilgilerini vermesi gerekir.