İletişim Numaramız: 0 531 841 13 27

Şirinler Sınıfı EKim Ayı Aylık Bülten

Aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlıklı bir şekilde sürdürebileceği bir ortam olduğu için okul öncesi eğitim zorunludur ve gereklidir.çocuk merkezli yaklaşımı uygulayan kreşimiz, yaratıcı, özgüveni yüksek, eleştirel düşünme becerilerini kullanabilen ve sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmektedir.bu bağlamda hedefimiz;

 • Çocuğun öğrenmede etkin,seçici ve karar verici,öğretmenin ise daha pasif,teşvik edici,öğrenmeyi kolaylaştırıcı görev üstlenmesini sağlayan,
 • Çocuğun öğrenme ve bilgi edinmede zihinsel kapasitesini kullanabilmesi için çevre ile etkileşimini sağlayan,
 • Çocukların bireysel ilgilerine göre,okul içinde bilim odası,sanat odası,müzik odası gibi alanlar oluşturabilen,
 • Aydınlatma,ses düzeni,güvenlik,havalandırma,temizlik,yaşam-oyun alanı konularındauluslar arası standartlara uyan ve yeni standartların geliştirilmesi için yol gösteren,
 • Tüm velilerin eğitsel etkinliklerer katılımını sağlayarak, çocuğun ev yaşantısı ile okul yaşantısını birleştirmesine ve çocuk-aile ikilisinin birlikte öğrenmesine katkıda bulunan,
 • Personelinin yüksek motivasyonla çalıştığı ve bu motivasyonun getirdiği olumlu özellikleri çocuklara yansıttığı,
 • Personelinin yüksek mativasyonla çalıştığı ve bu motivasyonun getirdiği olumlu özellikleri çocuklara yansıttığı,
 • Çalışanlarının ve velilerinin bu okulda olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu,
 • Çocuklara, onların daha sonraki eğitimlerine temel oluşturacak kaliteli eğitim veren,
 • Tüm okulöncesi alanında çalışanlarla karşılıklı etkileşim içinde,şeffaf ,geri bildirimlere dayalı istekler doğrultusunda gelişmeye açık,
 • Personelinin, velilerin ve öğrencilerinin parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu,araştırmacı kimliğini yeni projelerle destekleyen,bilime katkıda bulunan bireyler olması.